hamburger overlay

HbA1C

I tillegg til å måle blodsukkeret vil også din lege/diabetessykepleier gjerne vite noe om hvordan blodsukkernivået har vært over lengre tid - en slags gjennomsnittlig blodsukkerverdi. HbA1c eller glykosylert hemoglobin er nettopp et slikt mål. Her måles en verdi som sier noe om blodsukkeret i 2 til 3 måneder før prøven tas.

Hemoglobinet finnes inne i de røde blodlegemene hvor det har som oppgave å frakte surstoff (oksygen) ut til cellen og karbondioksyd tilbake til lungene. Hemoglobinet har den tilleggsegenskap at det kan binde glukose til seg. Mengden glukose som blir bundet på denne måten avhenger av hvor høyt blodsukkeret er. Binding mellom hemoglobin og glukose kan ikke brytes, slik at et vedvarende høyt blodsukker over tid vil føre til at mer og mer sukker bindes fast.

Det som så gjøres når man måler "langtidsblodsukker" eller HbA1c, er å bestemme "hvor mye sukker som er bundet til hemoglobin" (egentlig bestemmes den andel hemoglobin som har bundet sukker til seg). Svaret oppgis i prosent mens man bruker benevnelsen mmol/l når man bestemmer blodsukkeret.

HbA1c er dermed en andel eller fraksjon av HbA1 som er den kjemiske betegnelsen på hemoglobin.

En ideell HbA1c-verdi vil være 7 % eller under.1

Hva forteller resultatene?

Hos en person som ikke har diabetes, er nesten 5 prosent av hemoglobinmolekylene festet til glukose til enhver tid. Ved diagnostisering har personer med diabetes vanligvis to til tre ganger flere hemoglobinmolekyler festet til glukose: 10,9 til 15,5 prosent.

EASD (European Association for the Study of Diabetes) anbefaler et HbA1c-mål på 7 prosent eller mindre. For hver prosent HbA1c-nivået stiger utover det, øker risikoen for at du får diabetesrelaterte komplikasjoner betraktelig. Hvis du har høyere HbA1c-nivå enn 8 prosent, vil derfor legen din trolig anbefale at behandlingsplanen din endres.

Hvor ofte bør du testes?

NICE (National Institute for Clinical Excellence) anbefaler minst to HbA1c-prøver i året hvis blodsukkernivået ditt er stabilt. Anbefalingen er fire ganger i året for alle som har endret behandlingsplan eller ofte har opplevd høye blodsukkernivåer.

På samme måte som for enkle blodsukkermålinger du utfører selv, kan du ikke se på HbA1c-resultatene alene. Fordi det er et gjennomsnitt, kan en person som ofte har både høye og lave nivåer, ha et HbA1c-nivå som ser normalt ut. Det er bare når resultatene sammenlignes med den daglige loggen, at hele bildet blir tydelig.
Gjennomsnittlig blodsukker HbA1c-resultat

5,5 mmol/l    5 %
7,5 mmol/l    6 %
9,4 mmol/l    7 %
11,4 mmol/l    8 %
13,3 mmol/l    9 %
15,3 mmol/l    10 %
17,2 mmol/l    11 %
19,2 mmol/l    12 %
 
Ved hjelp av denne oversikten kan du se hvordan A1c-resultatet ditt er forbundet med det gjennomsnittlige blodsukkernivået. Hvis du for eksempel har et gjennomsnittlig blodsukkernivå på 9,4 mmol/l, blir A1c-nivået 7 prosent.

Hvis A1c-resultatet er høyere enn anbefalt, er det viktig at du foretar tiltak for å oppnå bedre kontroll. Snakk med din diabetesveileder for å få forslag og støtte. EASD (European Association for the Study of Diabetes) anbefaler at personer med diabetes har et A1c-nivå på under 7 prosent, mens IDF (International Diabetes Foundation) foreslår 6,5 prosent eller lavere.

 

1 American Diabetes Association. (Amerikanske diabetesforening) A1C test. Kilde: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-gl....

2 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. “Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).” Du finner et sammendrag på http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/control/ (lagt ut 6. januar, 2006).

Del

sortert under: