hamburger overlay

Viktig produktsikkerhetsinformasjon

22. juli 2021: Viktig produktsikkerhetsinformasjon angående åpnede strimmelbokser av Accu-Chek® Inform II / Accu-Chek® Aviva / Accu-Chek® Performa teststrimler.

Les mer i denne linken