hamburger overlay

Vi deltar på EHiN 2018

Vi deltar på Norges største arena for e-helse! I år kan du møte oss på EHiN 2018, Norges største møteplass for e-helse, 13. og 14. november i Oslo Spektrum! Vi er med for å vise hvilke løsninger vi har for avstandsoppfølging av diabetes, og for å finne fremtidige gode løsninger for personer med diabetes. Du finner oss i seksjonen Paviljongen. Visjonen bak EHiN er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologiløsninger i norsk helsesektor til beste...

Les mer

Avgrens resultater

Ytterligere ressurser

Diabetesinformasjonen forsynt på denne websiden er ment å gi deg grunnleggende informasjon om diabetes. Den er ikke ment å være en fullstendig informasjon. De følgende websidene gir mer detaljert informasjon om diabetes, testing, overvåking, omsorg for andre og mye mer     Norges Diabetesforbund     Norges Diabetesforbund, ungdom     International Diabetes Federation     Centers for Disease Control and Prevention     American Diabetes Association     World Health Organization     Juvenile Diabetes Research Foundation International     World Diabetes Day

Les mer

Viktig informasjon om produktsikkerhet

Viktig informasjon om enkelte lot av Accu-Chek® Aviva Glucose teststrimler som kan gi forhøyet antall feilmeldinger før dosering, eller feil resultat Kjære kunde,   Roche Diabetes Care tilbyr produkter av førsteklasses kvalitet, og vi vil alltid informere om eventuelle problemer som påvirker funksjonen til produktene våre. Dette er grunnen til at vi i dag informerer om et problem som kan oppstå i visse lot av Accu-Chek Aviva Glucose teststrimler. Som en del av vår løpende kvalitetskontroll og markedsovervåkingsprosesser, har vi identifisert enkelte lot med teststrimler som kan gi forhøyet antall feilmeldinger før dosering. På grunn av den innebygde feilsikringen i blodsukkerapparatet, kan problemet identifiseres ved at det vises en feilmelding når strimmelen settes inn eller ved at apparatet ikke gjenkjenner teststrimmelen. I et svært begrenset antall tilfeller kan strimmelen gi feil resultat, dvs. at den kan angi en for høy eller for lav verdi. Dette er ikke lett å oppdage, og kan dermed føre til feil behandlingsvalg.   Pasientsikkerhet har alltid førsteprioritet hos oss, og vi vil derfor be deg om å kontrollere lotnummeret på teststrimlene du har opp mot den listen med lotnumre som finnes listet opp nedenfor. Du finner lotnummeret på den øverste klaffen på emballasjen samt på etiketten på hver teststrimmelbeholder, som vist på bildet nedenfor.     Berørte LOT nummer i Norge er følgende: 496809 497392 496861 497356            slutte å bruke strimler fra de berørte lot omgående kontakte Accu-Chek Kundesenter på telefon 815 00 510, no.accuchek@roche.com eller Accu-Chek Norge Facebook-side dersom du har de berørte teststrimlene, slik at du kan få informasjon om hvordan du kan returnere berørte lot, og få gratis erstatningsprodukter.   Dersom du ikke har teststrimler fra de berørte lot, kan du fortsette å bruke teststrimlene som vanlig, og du trenger da ikke å foreta deg noe.   Vi har undersøkt dette problemet grundig for å identifisere årsaken til den potensielle feilen og har allerede begynt å iverksette korrigerende tiltak. Dette problemet berører kun Accu-Chek Aviva Glucose teststrimler. Andre Accu-Chek tester/strimler som måler blodsukker er ikke berørt av problemet.   Ansvarlige myndigheter, helsepersonell, sykehus, distributører og forhandlere er informert om denne saken.   Ta gjerne kontakt med Accu-Chek Kundesenter på telefon 815 00 510 dersom du har behov for ytterligere råd om hvordan du skal bruke Accu-Chek blodsukkerapparater og teststrimler, eller dersom du har andre spørsmål eller bekymringer. Det er gjennom nøye overvåking av kunderapporter at vi kan identifisere problemer og iverksette løsninger. Vi setter stor pris på at du setter av tid til å lese denne viktige informasjonen.   Vennlig hilsen     Roche Diagnostics Norge AS Diabetes Care PB 6610 Etterstad 0607 Oslo

Les mer

Vi deltar på EHiN 2018

Vi deltar på Norges største arena for e-helse! I år kan du møte oss på EHiN 2018, Norges største møteplass for e-helse, 13. og 14. november i Oslo Spektrum! Vi er med for å vise hvilke løsninger vi har for avstandsoppfølging av diabetes, og for å finne fremtidige gode løsninger for personer med diabetes. Du finner oss i seksjonen Paviljongen. Visjonen bak EHiN er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologiløsninger i norsk helsesektor til beste både for hvert enkelt menneske og samfunnet som helhet. Vi deltar fordi konferansen er med å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samler aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor samt IT-bransje.   Om EHiN EHiN, “E-helse i Norge”, ble første gang arrangert i 2014 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1300. Under årets 5-årsjubileum forventes det at 1500 deltakere samles til nettverking og mingling på konferansen i Oslo Spektrum.   Målet er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted. EHiN skal bidra til felles forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss.  

Les mer