hamburger overlay

Viktig informasjon om produktsikkerhet

Viktig informasjon om enkelte lot av Accu-Chek® Aviva Glucose teststrimler
som kan gi forhøyet antall feilmeldinger før dosering, eller feil resultat


Kjære kunde,

 

Roche Diabetes Care tilbyr produkter av førsteklasses kvalitet, og vi vil alltid informere om eventuelle problemer som påvirker funksjonen til produktene våre. Dette er grunnen til at vi i dag informerer om et problem som kan oppstå i visse lot av Accu-Chek Aviva Glucose teststrimler. Som en del av vår løpende kvalitetskontroll og markedsovervåkingsprosesser, har vi identifisert enkelte lot med teststrimler som kan gi forhøyet antall feilmeldinger før dosering. På grunn av den innebygde feilsikringen i blodsukkerapparatet, kan problemet identifiseres ved at det vises en feilmelding når strimmelen settes inn eller ved at apparatet ikke gjenkjenner teststrimmelen. I et svært begrenset antall tilfeller kan strimmelen gi feil resultat, dvs. at den kan angi en for høy eller for lav verdi. Dette er ikke lett å oppdage, og kan dermed føre til feil behandlingsvalg.

 

Pasientsikkerhet har alltid førsteprioritet hos oss, og vi vil derfor be deg om å

  • kontrollere lotnummeret på teststrimlene du har opp mot den listen med lotnumre som finnes listet opp nedenfor. Du finner lotnummeret på den øverste klaffen på emballasjen samt på etiketten på hver teststrimmelbeholder, som vist på bildet nedenfor.

 

 

Berørte LOT nummer i Norge er følgende:

496809
497392
496861
497356         

 

  • slutte å bruke strimler fra de berørte lot omgående
  • kontakte Accu-Chek Kundesenter på telefon 815 00 510, [email protected] eller Accu-Chek Norge Facebook-side dersom du har de berørte teststrimlene, slik at du kan få informasjon om hvordan du kan returnere berørte lot, og få gratis erstatningsprodukter.

 

Dersom du ikke har teststrimler fra de berørte lot, kan du fortsette å bruke teststrimlene som vanlig, og du trenger da ikke å foreta deg noe.

 

Vi har undersøkt dette problemet grundig for å identifisere årsaken til den potensielle feilen og har allerede begynt å iverksette korrigerende tiltak. Dette problemet berører kun Accu-Chek Aviva Glucose teststrimler. Andre Accu-Chek tester/strimler som måler blodsukker er ikke berørt av problemet.

 

Ansvarlige myndigheter, helsepersonell, sykehus, distributører og forhandlere er informert om denne saken.

 

Ta gjerne kontakt med Accu-Chek Kundesenter på telefon 815 00 510 dersom du har behov for ytterligere råd om hvordan du skal bruke Accu-Chek blodsukkerapparater og teststrimler, eller dersom du har andre spørsmål eller bekymringer. Det er gjennom nøye overvåking av kunderapporter at vi kan identifisere problemer og iverksette løsninger. Vi setter stor pris på at du setter av tid til å lese denne viktige informasjonen.

 

Vennlig hilsen
 

 

Roche Diagnostics Norge AS

Diabetes Care

PB 6610 Etterstad

0607 Oslo

Del

sortert under: