hamburger overlay

Accu-Chek LinkAssist

Produktbeskrivelse

Selv om Accu-Chek FlexLink er designet for å gjøre manuell innføring så enkelt og komfortabelt som mulig, ønsker noen muligheten for en automatisk innføringsenhet til hjelp.

 

Accu-Chek LinkAssist er et meget presist verktøy som gjør det mulig å sette kanylen raskt og korrekt, hver gang. Derfor er Accu-Chek LinkAssist en svært god hjelp for mennesker som bekymrer seg for korrekt plassering av infusjonssettet, og for mennesker med redusert bevegelighet eller syn. Dessuten gjør Accu-Chek LinkAssist det mulig å plassere infusjonssettet på steder som ellers er vanskelige å nå. Den raske, presise og nærmest smertefrie innføringen med Accu-Chek LinkAssist er også verdsatt av mennesker som føler det ubehagelig å sette en nål i sin egen hud.

Produktveiledning

Innføringsvinkel

rett, 90°

Vidde

78.6 mm

Dybde

27.5 mm

Egenskaper
 • Èn utløserknapp gir enkel og trygg aktivering med èn finger
 • Enhetens design gir god oversikt over innstikkstedet når kanylen skal settes
 • Automatisk sikkerhetslås forebygger utilsiktet aktivering av innføringsenheten
 • Rask og enkel i bruk, gir nærmest smertefri innføring
 • Ergonomisk design, for enkel håndtering og godt grep
Spesifikasjoner
Høyde (spent): :

64.1 mm

Høyde (klar for innføring):

89.5 mm

Vidde:

78.6 mm

Dybde:

27.5 mm

Kompatibelt infusjonssett:

Accu-Chek FlexLink med blå holderkappe

Innføringsvinkel:

rett, 90°

Innpakning:

1 innføringsenhet per boks

Hvordan du bruker den
 1. Trykk strammeelementet (grå del) ned i sokkelen (blå del).
 2. Innføringsenheten er nå ladet. Denne operasjonen låser sikkerhetshaken automatisk.
 3. Hold Accu-Chek FlexLink i beskyttelsessylinderen og før den blå holderkappen inn i Accu-Chek LinkAssist til du merker at den låses på plass.
 4. Kontrollér at den perforerte delen på Accu-Chek FlexLink, som indikerer slangens inngang i kanylen, blir korrekt før du fortsetter
 5. Fjern forsiktig den gjennomsiktige beskyttelsessylinderen på Accu-Chek FlexLink.
 6. Fjern beskyttelsestapen.
 7. Trekk strammeelementet (grå del) ut av sokkelen, så langt den går.
 8. Plasser Accu-Chek LinkAssist på huden ved infusjonsstedet og beveg sikkerhetshaken ut av „låse“-posisjonen. Trykk på utløserknappen.
 9. Fiksèr plasteret på huden slik at det får godt feste.
 10. Hold på plasteret, trykk inn sideklemmene på den blå holderkappen, og trekk bakover.
 11. Fjern innføringsnålen ved å holde godt på kanylehuset og trekke nålen rett ut.
 12. Koble til slangesettet (som skal være fylt med insulin*), du skal høre et ”klikk” når det er riktig koblet. Fyll kanylen med insulin ved hjelp av en bolusdose, slik at tomrommet fylles. Se brukerveiledning for kanylen du bruker for korrekt mengde. Start pumpen.

 

* Hvordan fylle slangesettet: Fest slangen godt i pumpens adapter. Fyll Accu-Chek FlexLink i henhold til produsentens brukerveiledning til insulinet kommer ut av slangenålen. Kontroller at det ikke er luftbobler i ampulle og slange.

 

Vennligst les bruksanvisningen for begge produktene når det gjelder advarsler og forhåndsregler, samt mer informasjon.