hamburger overlay

Tenker du på å skaffe deg insulinpumpe?

Beskrivelse

Se hvordan Accu-Chek Solo mikropumpesystem kan forandre livet ditt.

Accu-Chek Solo

Produktbeskrivelse

Accu-Chek Solo mikropumpesystem er en liten, lett og slangefri pumpe. Den kan enkelt plasseres på ulike steder på kroppen, og tas av når det er nødvendig.

Produktveiledning

TRÅDLØS TEKNOLOGI

<em>Bluetooth<sup>®</sup></em> Low Energy

DIMENSJONER

Ca. 63 × 39 × 14 mm

VEKT

Mikropumpe med fylt reservoar < 29 g

HURTIGBOLUSKNAPPER

Silikonknapper for å tilføre hurtigboluser, slå flymodus av/på og midlertidig slå av lyden på meldinger

STRØMFORSYNING

1,4 V sink-luftbatteri for intern strømforsyning

KANYLEPÅFYLLINGSMENGDE

0,7 U

MAKS PERIODE MED BRUK

Innsetter: 4 år Pumpebase: opptil 6 måneder Reservoar: opptil 4 dager Infusjonsenhet: opptil 3 dager

Fordeler og funksjoner
 • Slangefri, pålitelig, liten og lett
 • Modulutførelse gjør det mulig å løsne og feste mikropumpen uten å miste insulin
 • Gjenbrukbar pumpebase
 • Knapper for hurtig bolus for bolustilførsel direkte på pumpen
 • Reservoar med kapasitet på opptil 200 enheter
 • Gjennomsiktig reservoar gjør det mulig å sjekke insulinnivået, og kan bidra til å bli kvitt luftbobler
 • 2 forskjellige kanylelengder, med forskjellige innsettingsdybder, slik at det passer kroppens behov
Ytterligere spesifikasjoner
Dimensjoner:

Ca. 63 × 39 × 14 mm

Vekt:

Mikropumpe med fylt reservoar < 29 g

Pumpehus:

Støt- og ripebestandig plast (polykarbonat)

Hurtigbolusknapper:

Silikonknapper for å tilføre hurtigboluser, slå flymodus av/på og midlertidig slå av lyden på meldinger

Tillatt temperaturområde<sup>1</sup>:

Oppbevaring og transport, med emballasje (pumpebase): -20 °C til +50 °C
Oppbevaring og transport, med emballasje (reservoar): +10 °C til +30 °C
Under drift og oppbevaring mellom bruker: +5 °C til +40 °C
Nedkjølingstid fra høyeste oppbevaringstemperatur mellom perioder med bruk til
driftstemperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter 4
Oppvarmingstid fra laveste oppbevaringstemperatur mellom perioder med bruk til drifts- temperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter 5


Tillatt luftfuktighetsområde:

Oppbevaring og transport, med emballasje (pumpebase): 5 % til 85 %
Oppbevaring og transport, med emballasje (reservoar): 20 % til 80 %
Under drift og oppbevaring mellom bruk: 15 % til 90 %

Atmosfærisk trykk:

Oppbevaring og transport, med emballasje: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar)
Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1060 mbar)
Oppbevaring mellom perioder med bruk: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar)

Strømforsyning:

1,4 V sink-luftbatteri for intern strømforsyning

Batteriets forventede levetid:

Ved bruk med typisk bruksmønster (50 U/dag ved hjelp av U100 insulin; romtemperatur: 23 °C ±2 °C), batteriets forventede levetid er opptil 4 dager.

Basaldose:

Minimum: 0,1 U/h
Maksimum: 25,0 U/h

Basaldose, trinn:

0,1 U opp til under 5,0 U: trinn på 0,01 U
5,0 U opp til under 25,0 U: trinn på 0,1 U

Nøyaktighet i basaldosetilførsel:

±16 % eller bedre ved 0,1 U
±5 % eller bedre ved 1,0 U

Basaldoseprofiler:

Opptil 5 tilpassede profiler

Midlertidig basaldose (MBD):

0–90 % for basaldosereduksjoner og 110–250 % for basaldoseøkninger i trinn på 10 %
Varigheten er justerbar i 15-minutters trinn i en periode på opptil 24 timer. Opptil 5 individuelle MBD-er kan programmeres.

Bolustyper:

Standardbolus, hurtigbolus, utvidet bolus, flerbølgebolus

Bolusmengde:

Minimum: 0,2 U
Maksimum: 50 U

Nøyaktighet i bolustilførsel:

±30 % eller bedre ved 0,2 U
±5 % eller bedre ved 50,0 U

Bolusmengde, trinn:

0,2 U opp til under 2,0 U: trinn på 0,05 U
2,0 U opp til under 5,0 U: trinn på 0,1 U
5,0 U opp til under 10,0 U: trinn på 0,2 U
10,0 U opp til under 20,0 U: trinn på 0,5 U
20,0 U opptil 50,0 U: trinn på 1,0 enheter
Varigheten av en utvidet bolus eller en flerbølgebolus kan justeres i 15-minutters
trinn i en tidsperiode på opptil 24 timer.

Hurtigbolustrinn:

0,2 U / 0,5 U / 1,0 U og 2,0 U

Tilførselshastighet:

Boluser: 1,0–2,5 U/min.
Fylle reservoarnålen: 1,0–2,5 U/min.

Alarmsignalets lydtrykk:

≥ 45 dBA ved en avstand på 1 m

Tilstoppingsalarm:

Rotasjonsdetektor

Største mengde tid til tilstoppingsalarm M-24:

50 timer ved laveste basaldose
5 timer ved en basaldose på 1 U/h

Største insulinmengde til tilstoppingsalarm M-24:

5,0 U

Laveste trykk:

150 kPa (1,5 bar)

Reservoarpåfyllingsmengde:

Maksimum: 200 U
Minimum: 80 U

Største overtilførsel i tilfelle feil:

0,4 U

Kommunikasjonsområde:

2 m (rekkevidden kan svekkes av hindringer)

Kapslingsgrad:

IP22

TRÅDLØS TEKNOLOGI

<em>Bluetooth<sup>®</sup></em> Low Energy

DIMENSJONER

124 x 64 x 17 mm (L x B x H)

VEKT

140 g

SKJERM

Kapasitiv LCD-multitrykkskjerm i farger med bakgrunnsbelysning

SKJERMSTØRRELSE og OPPLØSNING

3,5" og 320 x 480 piksler

LADESPENNING VIA USB

5 V

Fordeler og funksjoner
 • Direkte tilgang til nøkkelfunksjoner via statusskjermbildet
 • Klinisk dokumentert bolusråd4
 • Integrert og opplyst Accu-Chek Guide teststrimmelport for integrert blodsukkermåling
 • Fem basalprofiler
 • Fem tilpassede midlertidige basaldoser
 • Tre forskjellige bolustyper
 • MDI modus for å bytte til penn midlertidig, uten å miste viktige data
 • Fargetrykkskjerm med PIN/tastelås
 • Tilpassede meldinger og påminnelser
Ytterligere spesifikasjoner
Apparattype:

Accu-Chek Guide Solo fjernkontroll
Accu-Chek Guide Solo fjernkontroll er egnet til kontinuerlig drift.

Tilgangskontroll:

PIN-basert beskyttelse

Dimensjoner:

124 x 64 x 17 mm (L x B x H)

Vekt:

140 g

Signalreproduksjon:

Grafisk brukergrensesnitt, statuslys, høyttalere, vibrasjonsalarm

Skjerm:

Kapasitiv LCD-multitrykkskjerm i farger med bakgrunnsbelysning

Skjermstørrelse:

3,5"

Skjermoppløsning:

320 x 480 piksler

Skjermtidsavbrudd:

Etter 2 minutter uten aktivitet

Kamera:

2 megapiksler for skanning av paringskoden (2D-datamatrisekode) ved minst 300 lx opptil høyst 20 000 lx.

Dataoverføring mellom mikropumpen og fjernkontroll:

Bluetooth Low Energy (BLE) trådløs teknologi

Overføringsfrekvens (fjernkontroll og pumpebase):

2402–2480 MHz

Overføringseffekt:

1 mW / 0 dBm
Kanaler: 37*FHSS- + 3*DSSS-varslingskanaler
Modulasjon: GFSK
Båndbredde: 1 MHz «single hop-frekvens»

Kommunikasjonsområde:

2 m (rekkevidden kan svekkes av hindringer)

Tillatt temperaturområde:

Oppbevaring og transport, med emballasje: -20 °C til +50 °C
Under drift: +5 °C til +40 °C
Oppbevaring mellom perioder med bruk: -25 °C til +70 °C
Nedkjølingstid fra høyeste oppbevaringstemperatur mellom perioder med bruk til
driftstemperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter 1
Oppvarmingstid fra laveste oppbevaringstemperatur mellom perioder med bruk til drifts- temperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter 2


1, 2 i henhold til IEC 60601-1-11:2015

Tillatt luftfuktighetsområde:

Oppbevaring og transport, med emballasje: 5 % til 85 %
Under drift: 15 % til 90 %

Atmosfærisk trykk:

Oppbevaring og transport, med emballasje: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar)
Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1060 mbar)
Under lading: 80 kPa til 106 kPa (800 mbar til 1060 mbar)
Oppbevaring mellom perioder med bruk: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar)

Driftshøyde:

Fjernkontroll: opptil 3000 m over havnivå
Lader: opptil 2000 m over havnivå

Signaltyper:

Visuell, akustisk, vibrasjon

Signalets lydtrykk:

≥ 45 dBA ved en avstand på 1 m

Signalenes frekvens:

1–3 kHz

Grensesnitt til PC:

USB 2.0 (mikro-B)

Minnekapasitet:

5000 blodsukkertester, 5000 loggbokoppføringer, 5000 pumpehendelser

Strømforsyning:

Oppladbart litiumpolymerbatteri
Modell: Nugen

Batterispenning:

3,7 V

Batterikapasitet:

1530 mAh

Ladespenning:

via USB 5 V

Mellomadapter:

Technics strømforsyning (brytermodus), modell TS051X110-0502R

Kapslingsgrad:

IP20

Boluskalkulator:

Accu-Chek boluskalkulator

Plass til teststrimmel:

Opplyst plass til teststrimmel for
Accu-Chek Guide teststrimler

Måleområde:

7.2-33.3 mmol/L

Testprinsipp:

Se pakningsvedlegget for teststrimmelen

Testtid:

Se pakningsvedlegget for teststrimmelen

Blodprøve:

Se pakningsvedlegget for teststrimmelen

Prøvetype:

Se pakningsvedlegget for teststrimmelen