hamburger overlay

Spørsmål og svar liste

Nei, kontrollområdene er faste.
Påføres det for lite blod på teststrimmelen, starter ikke målingen og bloddråpeikonet i vinduet vil fortsette å blinke. Du har da 5 sekunder på deg til å etterfylle blod . Om tilstrekkelig blod ikke er påført innen 5 sekunder vil apparatet vise en feilmelding > Err og blinkende bloddråpe nederst i høyre hjørne.
Ja, men dette bør kun gjøres som en siste utvei ved feilsøking med en kunde, enten via kundestøtte eller som en del av en intern evaluering av et apparat som er returnert fra en kunde. Instruksjoner for å tilbakekalle feil er ikke oppgitt i referansemanualen. Det er mulig å tilbakekalle de siste 10 feilene lagret i minnet. For å se dem, gå inn i minnemodus (ved å trykke på hvilken som helst av piltastene). Deretter, trykk og hold nede begge piltastene i omtrent 4 sekunder. Den siste feilkoden vises på skjermen. Ved bruk av piltastene kan du deretter rulle gjennom de siste 10 feilkodene.
Før brukeren påfører blod på teststrimmelen kjører apparatet kvalitetskontroller på strimmelkjemien for å sikre at strimmelen gir et korrekt testresultat. Dette sikrer blant annet at strimmelen ikke har blitt utsatt for eksterne miljømessige faktorer, slik som fuktighet.
Teststrimmelboksen som kom på markedet sammen med Accu-Chek Aviva systemet har et vippelokk med Accu-Chek logoen støpt på toppen. Det nye designet gjør det betydelig lettere å åpne boksen og sikre at den lukkes ordentlig. Dette bidrar til å øke holdbarheten og redusere strimmeleksponeringen. Boksen er også kortere, noe som gjør det lettere for brukere å ha den med seg. Teststrimmelboksen har i tillegg tørrstoff på innsiden av hele boksen, i stedet for på toppen, som i tidligere utgaver. Dette hjelper til med å sikre økt strimmelstabilitet og ytterligere beskyttelse fra miljømessige faktorer.
Et ytterligere internt batteri støtter klokken når hovedbatteriet er fjernet. Du kan ta ut batteriet av apparatet i 72 timer og fremdeles beholde tiden og datoen. Om du skifter ut batteriet innenfor den tidsrammen, vil apparatet spørre deg om å verifisere tiden og datoen. Det interne batteriet vil automatisk lades. Om du ikke setter på plass batteriet innen 72 timer, vil apparatet beholde tiden og datoen som var lagret før 72 timer.
Hvis kontrollmålingen er utenfor normalområdet vil ”Err” og resultatet av målingen vises vekselsvis i vindet.
Systemet kan benyttes på de 5 primære AST områdene: underarm, håndflate, overarm, lår eller legg.
Utløpsdatoen til teststrimlene er 18 måneder fra produksjonsdato.
Trykk og hold nede på/av knappen til det blinkende strimmelsymbolet vises.
1 måned før strimlene utløper vil apparatet fortsette å gi ut resultater sammen med advarselen "code exp” på den nedre delen av vinduet. Etter utløpsdato vil ikke brukeren lenger få fram et resultat, men vil se feilmeldingen ”Err-code exp.” på displayet.
Data for kontrollområdet er lagret via kodebrikken.