hamburger overlay

Spørsmål og svar liste

Accu-Chek Aviva apparatet gjenkjenner automatisk Accu-Chek Aviva kontrolløsninger, slik at å foreta en kontrolltest er lettere enn noen gang. Tørk av spissen på kontrollflasken. Sett apparatet på en jevn overflate, sett inn strimmelen og påfør en dråpe med kontrolløsning på teststrimmelens front (på samme måte som når man påfører blod). Et resultat vil da vises med en blinkende “L” i øvre del av vinduet. Trykk på en av piltastene en gang for å indikere nivå 1 kontrolltest eller to ganger for å indikere nivå 2. Trykk PÅ/AV knappen for å lagre nivået til kontrolløsningen i apparatet. Kontrollresultatet og ”OK” vises vekselsvis i vinduet om resultatet er innenfor normalområdet.
Accu-Chek infusjonssett er designet for å lett kunne koples fra, og gir deg friheten til å fjerne din pumpe under aktiviteten. Snakk med din lege om fjerning av pumpen for sport eller for en dag på stranden.
Systemet kan benyttes på de 5 primære AST områdene: underarm, håndflate, overarm, lår eller legg.
Ja, men dette bør kun gjøres som en siste utvei ved feilsøking med en kunde, enten via kundestøtte eller som en del av en intern evaluering av et apparat som er returnert fra en kunde. Instruksjoner for å tilbakekalle feil er ikke oppgitt i referansemanualen. Det er mulig å tilbakekalle de siste 10 feilene lagret i minnet. For å se dem, gå inn i minnemodus (ved å trykke på hvilken som helst av piltastene). Deretter, trykk og hold nede begge piltastene i omtrent 4 sekunder. Den siste feilkoden vises på skjermen. Ved bruk av piltastene kan du deretter rulle gjennom de siste 10 feilkodene.
Et ytterligere internt batteri støtter klokken når hovedbatteriet er fjernet. Du kan ta ut batteriet av apparatet i 72 timer og fremdeles beholde tiden og datoen. Om du skifter ut batteriet innenfor den tidsrammen, vil apparatet spørre deg om å verifisere tiden og datoen. Det interne batteriet vil automatisk lades. Om du ikke setter på plass batteriet innen 72 timer, vil apparatet beholde tiden og datoen som var lagret før 72 timer.
1 måned før strimlene utløper vil apparatet fortsette å gi ut resultater sammen med advarselen "code exp” på den nedre delen av vinduet. Etter utløpsdato vil ikke brukeren lenger få fram et resultat, men vil se feilmeldingen ”Err-code exp.” på displayet.
Påføres det for lite blod på teststrimmelen, starter ikke målingen og bloddråpeikonet i vinduet vil fortsette å blinke. Du har da 5 sekunder på deg til å etterfylle blod . Om tilstrekkelig blod ikke er påført innen 5 sekunder vil apparatet vise en feilmelding > Err og blinkende bloddråpe nederst i høyre hjørne.
Nei, kontrollområdene er faste.
Hvis kontrollmålingen er utenfor normalområdet vil ”Err” og resultatet av målingen vises vekselsvis i vindet.
Du kan sette opp 4 testpåminnelser per dag, i 15-minutters intervaller. På den innstilte påminnelsestiden, vil en serie med pipetoner lyde hvert 2. minutt, opp til 3 ganger per påminnelse. Påminnelsen vil ikke finne sted om apparatet er på i løpet av den innstilte tiden eller om brukeren kjører en test innenfor 30 minutter eller mindre før påminnelsen. Om brukeren slår på apparatet mens påminnelsen lyder vil serien med pipetoner for den påminnelsen stoppe.
Utløpsdatoen til teststrimlene er 18 måneder fra produksjonsdato.
Data for kontrollområdet er lagret via kodebrikken.
Teststrimmelboksen som kom på markedet sammen med Accu-Chek Aviva systemet har et vippelokk med Accu-Chek logoen støpt på toppen. Det nye designet gjør det betydelig lettere å åpne boksen og sikre at den lukkes ordentlig. Dette bidrar til å øke holdbarheten og redusere strimmeleksponeringen. Boksen er også kortere, noe som gjør det lettere for brukere å ha den med seg. Teststrimmelboksen har i tillegg tørrstoff på innsiden av hele boksen, i stedet for på toppen, som i tidligere utgaver. Dette hjelper til med å sikre økt strimmelstabilitet og ytterligere beskyttelse fra miljømessige faktorer.
Trykk og hold nede på/av knappen til det blinkende strimmelsymbolet vises.
Før brukeren påfører blod på teststrimmelen kjører apparatet kvalitetskontroller på strimmelkjemien for å sikre at strimmelen gir et korrekt testresultat. Dette sikrer blant annet at strimmelen ikke har blitt utsatt for eksterne miljømessige faktorer, slik som fuktighet.
Verdier for kontrollmålingene ligger ikke i minnet som kan sees av brukeren. Imidlertid er det lagret i det nedlastbare minnet, slik at kontrollmålingene kan sees via en programvare slik som Accu-Chek Compass og Accu-Chek SmartPix.
På samme måte som med friskt blod, bør fersk kontrolløsning brukes for å forhindre en kontaminert kontrolldråpe. Gammel kontrolløsning bør alltid tørkes fra spissen av flasken slik at kun det som er i selve flasken brukes til testen.
Slå på apparatet . Trykk og hold nede på/av knappen i ca 4 sekunder til "Set" og timen blinker i vinduet. Trykk og slipp en av piltastene for å justere timen frem eller tilbake hvis nødvendig. Trykk og slipp av/på knappen for å bekrefte. Minuttene vil nå blinke i vinduet. Gjenta samme prosedyre for å stille inn minutter, dag, måned og år ,.
Ja man kan påføre blod på teststrimmelen innen 5 sekunder fra påføring av den første bloddråpen.
Så snart en tilstrekkelig mengde med blod er påført teststrimmelen oppdages dette automatisk og målingen starter, selv om noe gult fremdeles er synlig på testfeltet. Den eneste gangen brukeren trenger å påføre mer blod er når bloddråpesymbolet fortsetter å blinke i vinduet.
Ja. Gå inn i oppsettmodus og slå av pipetonen.