hamburger overlay

Insulinpumper

Med insulinpumpe prøver man å få til en best mulig etterligning av kroppens normale insulinsekresjon.

Hva er en insulinpumpe?

En insulinpumpe er på størrelse med en liten mobiltelefon. Den har en ampulle/sprøyte med insulin som er koplet til en slange med en nål i enden. Nålen kan være et mykt plastrør eller av metall. Det brukes alltid hurtigvirkende insulin i en insulinpumpe.

Hvordan virker en insulinpumpe?

Nålen, som kobles til enden av slangen, festes under huden. Det vanligste stedet er på magen.

Pumpen programmeres til å gi den mengde insulin som kroppen trenger (basaldosen). Dette utgjør ca 50% av totaldosen. Dette kan enkelt endres av brukeren selv dersom det er nødvendig.

Resten, ca. 50%, settes i forbindelse med måltider, etter samme prinsipp som ved vanlig mange-injeksjonsbehandling. Forskjellen er at nå har man insulinet i pumpen og nålen på plass under huden. Man gir pumpen beskjed om hvor stor måltidsdosen skal være og setter denne. Altså ingen ekstra stikk.

Hverdagen med pumpe?

Nålen skiftes ca. hver 2. - 5. dag. Det er viktig med god hygiene når man skifter nål.

Pumpen kan man ha på i de fleste situasjoner. Det finnes ulike måter å feste eller bære pumpen på. Man kan bære den i en lomme, i et belte i livet eller under klærne. Pumpen kan kobles fra i flere timer uten å ta ut nålen.

Selv om man starter med insulinpumpe, er det mulig å ta pauser fra den, for eksempel ved sydenturer og lignende.

Fordeler med pumpe

  • Den gir muligheter for å etterligne en fysiologisk insulinprofil for hver enkelt bruker, spesielt om natten slik at risikoen for følinger og insulinsjokk reduseres.
  • Man blir mindre avhengig av å måtte tenke på tidspunkter for måltider.
  • Man har alltid insulinet med seg.
  • Det blir betydelig færre stikk.

Forsiktighetsregler

Siden insulinpumpen bare leverer hurtigvirkende insulin, har ikke kroppen noe ekstra insulinlager. Det betyr at dersom ikke insulinet leveres slik det er tenkt, ved for eksempel stopp i nål eller slange, eller at nålen har sklidd ut, går man fort tom for insulin.

Ketoacidose (syreforgiftning, svært høyt blodsukker) kan av den grunn utvikles i løpet av få timer. Derfor skal en pumpebruker alltid tenke ketoacidose ved magesmerter og kvalme.
 

Del

sortert under: