hamburger overlay

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes oppstår når graviditetshormoner og vektøkning blokkerer kroppens evne til å bruke insulin riktig. Denne typen diabetes kan påvirke kvinner som aldri har hatt diabetes. Svangerskapsdiabetes kan påvirke så mange som 7% av gravide kvinner.1 Denne typen diabetes går vanligvis bort etter barnet er født.

Svangerskapsdiabetes kan lede til høyt blodtrykk for moren og høy fødselsvekt for barnet. Det er også en økt risiko for å utvikle type 2 diabetes for deg og ditt barn i fremtiden. Ditt barn kan også ha en høyere risiko for overvektighet i barndommen.2 Du kan redusere disse risikoene ved å opprettholde en rimelig vekt, holde deg fysisk aktiv og foreta sunne matvalg. Amming kan senke ditt barns risiko for type 2 diabetes også. Snakk med din lege om å skape en kontrollplan som er rett for deg og ditt barn.

Graviditet og diabetes er i dag helt forenlig. Risikoen for barnedødelighet er i dag på nivå med hva den er for fødsler hos kvinner uten diabetes.

Diabetes i svangerskapet kan være en av tre typer:

  • Type 1 Diabetes (finnes vanligvis før svangerskapet)
  • Type 2 Diabetes (finnes vanligvis før svangerskapet
  • Svangerskapsdiabetes (oppstår i svangerskapet og går vanligvis over etter svangerskapet).

Tidligere eksisterende diabetes (både type 1 og type 2):

Planlegging er viktig
Fordi et vellykket svangerskap er avhengig av at blodsukkeret er så normalt som mulig, er det viktig at man er godt regulert allerede før man blir gravid . Et sikkert prevensjonsmiddel gjør det enklere å planlegge en graviditet, noe som er viktig. Før et svangerskap påbegynnes bør man ha tilnærmet normal HbA1c (gjerne under 7.5 % ) i noen måneder. Dette kan kreve en omlegging av kost og insulindosering. Før du blir gravid, bør du også få øyne og nyrer (urin) undersøkt og vurdert. Alle kvinner som planlegger svangerskap bør spise folsyre 0,4 mg daglig i minst en måned før de blir gravide, og i første del av svangerskapet. Det kan forebygge noen misdannelser.

Type 1-diabetes:

Insulinbehovet under svangerskapet
Insulinbehovet varierer under svangerskapet. Hos de fleste faller det i første del. Mange merker flere følinger som første tegn på at de er gravide. Enkelte får kraftige følinger eller insulinsjokk i de første svangerskapsmånedene. Dette er ikke farlig for barnet., men det er viktig for den gravide å unngå sterke følinger særlig om natten. I siste del av svangerskapet stiger som regel insulinbehovet. Umiddelbart etter fødselen faller insulinbehovet til under nivået før svangerskapet Det er derfor nødvendig med stadig endring av insulindosen. Egenmåling av blodsukker og stadig kontakt med lege er viktig.
Kosten under svangerskapet
Små og hyppige måltider gjør det lettere å oppnå god blodsukkerkontroll. Rikelig karbohydrattilskudd er viktig, helst i form av grovt brød. Kaloritilførselen økes noe i den siste halvpart av svangerskapet, og man må sørge for rikelig tilførsel av vitaminer, jern og kalk ved å spise mye grønnsaker og frukt. Det er også fornuftig å ta tran.

Type 2-diabetes:
De aller fleste med type 2-diabetes bør bruke insulin under svangerskapet. Man bruker ikke blodsukkersenkende tabletter under svangerskapet. Også ved type 2 diabetes stiger insulinbehovet i siste halvdel av svangerskapet og enkelte må bruke store doser insulin særlig hvis de er overvektige før svangerskapet. Enkelte innvandrere særlig fra Pakistan og Sri Lanka har lett for å få type 2-diabetes. Ved type 2 diabetes kan det være lurt å unngå hurtig oppsugbare karbohydrater som pasta og ris og heller bruke rikelig med grønnsaker og grovt brød og vitamintilskudd.

Les mer om Accu-Chek Guide og hvilke andre blodsukkerapparat som er anbefalt til diagnostikk av diabetes og svangeskapsdiabetes her: 
https://www.noklus.no/glukose-diagnostikk-av-diabetes/anbefalte-instrumenter/glukoseinstrumenter-til-diagnostikk-av-diabetes-og-svangerskapsdiabetes/ 

Kilde: www.diabetes.no

1.American Diabetes Association. (Amerikanske diabetesforening) Svangerskapsdiabetes mellitus Diabetesbehandling 2003;26:S103-S105. Kilde . http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/26/suppl_1/s103.

2.International Diabetes Federation. Hvem får diabetes? Kilde .http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=3B96880C-C026-2FD3-87046988B851BC00 .

Del

sortert under: