hamburger overlay

Type 2 Diabetes

Diabetes Type 2 står for mer enn 90% av alle diabetestilfeller.1 Ved type 2 diabetes kan bukspyttkjertelen (pankreas) produsere nok insulin, men insulinet virker for dårlig. Dette kalles insulinresistens. Til slutt kan bukspyttkjertelen (pankreas) stoppe å produsere insulin.
Type 2 diabetes rammer vanligvis personer over 40 år og forekomsten øker med alderen. Men stadig yngre mennesker utvikler nå sykdommen. Risikofaktorer for utvikling av type 2 diabetes er:

  • Nær familie med diabetes
  • Historie med svangerskapsdiabetes
  • Overvekt
  • Rase/etnisitet slik som afroamerikaner eller asiater.3

Fordi type 2 diabetes utvikles sakte og ofte er den vanskelig å oppdage, diagnostiseres mange først når senkomplikasjoner oppstår. Så mye som en tredjedel av personer med diabetes kan være udiagnostiserte.2

Behandlingen av type 2-diabetes baserer seg først og fremst på opplæring til egenomsorg. For å holde blodsukkeret på et normalt nivå benyttes tiltak som: Justering av kostholdet, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon hvis det er nødvendig. I tillegg trenger nærmere 70% av personer med type 2-diabetes blodsukkersenkende tabletter eller insulin. Det viser seg å være er lettere å få til en god blodsukkerregulering med insulin. For mange personer med type 2-diabetes er ofte blodsukkerreguleringen et stort problem, og derfor velger mange å bruke insulin.

 

1Centers for Disease Control and Prevention. Nasjonalt datablad for diabetes, 2007. Kilde .http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf.

2American Diabetes Association. (Amerikanske diabetesforening) Standarder for medisinske behandling i diabetes—2008 [stillingserklæring] Diabetesbehandling. 2007; 31:S12-S54. Kilde .http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/31/Supplement_1/S12(Hentet 24.januar, 2008).

3International Diabetes Federation. Hvem får diabetes? Kilde .http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=3B96880C-C026-2FD3-87046988B851BC00 . Hentet 12.november, 2008.

 

Del

sortert under: