hamburger overlay

Vi deltar på EHiN 2018

Vi deltar på Norges største arena for e-helse!


I år kan du møte oss på EHiN 2018, Norges største møteplass for e-helse, 13. og 14. november i Oslo Spektrum!

Vi er med for å vise hvilke løsninger vi har for avstandsoppfølging av diabetes, og for å finne fremtidige gode løsninger for personer med diabetes.

Du finner oss i seksjonen Paviljongen.

Visjonen bak EHiN er å bidra til et Norge som er i front med å forme fremtidens helsetjenester. En visjon vi stiller oss bak, og med vår deltagelse vil vi være en pådriver for økt bruk av teknologiløsninger i norsk helsesektor til beste både for hvert enkelt menneske og samfunnet som helhet. Vi deltar fordi konferansen er med å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samler aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor samt IT-bransje.
 

Om EHiN

EHiN, “E-helse i Norge”, ble første gang arrangert i 2014 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1300. Under årets 5-årsjubileum forventes det at 1500 deltakere samles til nettverking og mingling på konferansen i Oslo Spektrum.

 

Målet er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted. EHiN skal bidra til felles forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss.

 

Del

sortert under: