hamburger overlay

Mønsteranalyse

Bedre diabeteskontroll: Se mer enn bare tall
Ved oppfølging av din diabetes brukes HbA1c som en målestokk for hvordan du ligger an i gjennomsnitt. Men er ett tall nok for å oppnå god diabeteskontroll? Hvordan kan du få et best mulig bilde? Nederst på denne siden omtales blant annet verktøyet Accu-Chek 360° Visning som du kan laste ned, skrive ut og bruke for å gjøre en analyse av ditt blodsukkermønster. Dette verktøyet er gratis, og vi anbefaler at du bruker dette som et supplement til det du bruker i dag. Fyll ut og ta med til din behandler ved neste konsultasjon og dere vil ha et godt grunnlag for å evaluere din behandling.

Last Ned Her

 • HbA1c gir en indikasjon på blodsukkerkontrollen de siste 2–3 måneder, men har begrensninger.1
 • HbA1c forteller ikke alt om blodsukkersvingningene i løpet av dagen.2

Personer med samme HbA1c-verdi kan oppleve ulike svingninger i blodsukkeret.3

Blodsukkernivået påvirkes av alle aktiviteter.
Svingninger i blodsukkernivået kan skyldes følgende faktorer:

 • Fysisk aktivitet2
 • Hvilken mat du spiser2
 • Helsetilstand2
 • Medisiner2

Svingninger i blodsukkernivået kan være skadelig.4-6

 • Blodsukkertopper etter måltider (såkalt postprandial hyperglykemi) kan gi risiko for diabeteskomplikasjoner, f.eks. hjertesykdom.4
 • Dramatiske fall i blodsukkeret (såkalt hypoglykemi) kan føre til alvorlige helserisikoer, for eksempel kognitiv dysfunksjon (adferdsendring) og koma.6

Mønsteranalyse kan bidra til å påvise skadelige svingninger i blodsukkernivået.
Mønsteranalyse er en systematisk tolkning av strukturerte blodsukkermålinger over tid, som fører til iverksetting av egnede tiltak.7 Det er mye mer enn bare å registrere blodsukkerverdiene. Mønsteranalyse kan også vise om blodsukkeret på blodsukkerkurven din er for høyt eller for lavt.

Fordeler ved mønsteranalyse:

 • Du kan få en bedre forståelse av sykdommen din. Mønsteranalyse viser for eksempel sammenhengen mellom hvilke matvarer du spiser hver dag, og økningen i blodsukkernivået.8
 • Din behandler kan bedre identifisere risikoer og forutsi skadelige episoder med for lavt blodsukker.6
 • Din behandler kan sørge for bedre diabetesbehandling og kontroll.9

Hvordan utføre mønsteranalyse.

Det er viktig at blodsukkerverdiene måles på en strukturert måte.10

 • Du kan for eksempel måle blodsukkeret 7 ganger daglig i 3 dager.
 • Foreta målingene på ulike tider om dagen, for eksempel om morgenen rett etter at du har våknet og to timer etter måltider.
 • Snakk med din behandler om hvordan du får mest mulig ut av strukturert blodsukkermåling.

Din behandler kan analysere blodsukkermønsteret ditt i fire enkle trinn:

 • Trinn 1: Glykemiske avvik i blodsukkermønsteret identifiseres.
 • Trinn 2: Tidspunktene for og forekomsten av avvikene bestemmes.
 • Trinn 3: Mulige årsaker undersøkes.
 • Trinn 4: Det bestemmes hvilke tiltak som bør iverksettes.

Mønsteranalyse bidrar til bedre diabetesbehandling.9

Accu-Chek®-systemene bidrar til å forenkle den strukturerte blodsukkermålingen.
Accu-Chek®-systemene hjelper deg å måle og lagre viktig blodsukkerinformasjon.

 1.  Målepåminnelser:
  Visuelle signaler og lydsignaler fra Accu-Chek®-systemene påminner deg om når det er på tide å foreta en måling. Still inn ettermåltids-påminnelse med:
 2. Skille mellom verdier før og etter måltider:*
  Måltidsmarkørene gjør det enklere å identifisere verdier som er målt før og etter måltider.
 3. Kontrollere gjennomsnittsverdiene for langsiktig kontroll:
  Gjennomsnittsverdier for 7, 14 og 30 dager gir en oversikt over den langsiktige diabeteskontrollen.

Andre fordeler ved Accu-Chek®-systemene:

 • Brukervennlig utforming for enkel egenkontroll av blodsukkeret
 • Rask, nøyaktig måling med kun en liten blodprøve
 • Nøyaktige resultater

Accu-Chek®-systemene støtter strukturert blodsukkermåling med brukervennlige verktøy som funksjoner for påminnelse og flagging.

Accu-Chek®-systemene kan gjøre mønsteranalyse enklere.
    
Bruk Accu-Chek® analyseverktøy til å vise blodsukkermålinger for:

 • Å forstå sykdommen bedre
 • Å forbedre diabetesbehandlingen

Accu-Chek® 360° Visning:
Visualiserer blodsukkerverdiene med et enkelt, papirbasert verktøy. Klikk på bildet til venstre for å laste ned en pdf som du kan skrive ut og bruke!

Last ned her

Accu-Chek® Smart Pix avlesningsenhet:
Plug-&-play-leser for alle Accu-Chek®-apparater uten installasjon av programvare. Har et bredt utvalg av rapporter som kan tilpasses dine behov.

Nøyaktig, verdifull informasjon bidrar til bedre diabetesbehandling.
 

 1. Jeffcoate SL. Diabetes control and complications: the role of glycated haemoglobin, 25 years on. Diabetic Medicine. 2004; 21: 657-665.
 2. Dailey G. Assessing Glycemic Control With Self-monitoring of Blood Glucose and Hemoglobin A1c Measurements. Mayo Clin Proc. 2007;82(2):229-236
 3. Zaccardi F. et al. Glycemic risk factors of diabetic vascular complications: the role of glycemic variability. Diabetes Metab Res Rev. 2009; 25: 199–207
 4. Ceriello A. et al. Guideline for management of postmeal glucose. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2008; 18: 17-33
 5. M onnier L et al. Activation of Oxidative Stress by Acute Glucose Fluctuations Compared With Sustained Chronic Hyperglycemia in Patients With Type 2 Diabetes.JAMA. 2006;295:1681-1687 Cox DJ et al. Prediction of Severe Hypoglycemia. Diabetes Care. 2007; 30:1370–1373
 6. Hirsch IB et al. Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) in Insulin- and Non–Insulin-Using Adults with Diabetes: Consensus Recommendations for Improving SMBG Accuracy, Utilization, and Research. Diabetes Technology & Therapeutics. 2008; 10: 419-439
 7. Childs B, Laan R. Development of a novel bG analysis system for episodic bG monitoring in persons with type 2 diabetes. Poster (0427-P) presented at: American DiabetesAssociation; June 5-9, 2009; New Orleans Monitoring Data from Non–Insulin-Treated Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. 2009; 11: 283-291
 8. Polonsky WH et al. Primary Care Physicians Identify and Act upon Glycemic Abnormalities Found in Structured, Episodic Blood Glucose Monitoring Data from Non–Insulin-Treated Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. 2009; 11: 283-291
 9. Schnell O et al. Consensus Statement on Self-Monitoring of Blood Glucose in Diabetes. Diabetes, Stoffwechsel und Herz 4/2009; 18: 285-289
 10. Monnier L, Colette C, Lapinski H, Boniface H. Self-monitoring of blood glucose in diabetic patients: from the least common denominator to the greatest common multiple. Diabetes Metab. 2004; 30: 113-119

Del

sortert under: